STARTSIDA

                                                                        EXPEDITIONER


 

 

 

 

 

Gerben Tjeerdsma har för Botaniska trädgården i Göteborg deltagit i botaniska expeditioner i bergstrakter i Italien, Irak, Iran, Turkiet , Argentina, Sydafrika och Lesotho. Syftet har ibland varit att samla fröer men också för att studera hur växterna lever i sina naturliga biotoper.

Tack till Botaniskas Vänner, Göta och Svea Fonden Botaniska trädgården i Göteborg, Kungl.Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, som möjliggjort resorna.

 

 

 

 

 

Argentina 2007

 

 

         

             Foton

 

 

Copyright © Gerbianska

Iran 2002

 

 

         

             Foton

Sydafrika 2002

 

 

         

             Foton

Argentina 2003

 

 

         

             Foton